onsdag 20. mars 2019

Har du byttet slangen?????

Kontrollintervaller av propananlegg

Nedenfor angis utdrag fra anbefalte kontrollintervaller for gassanlegg og gassutstyr. Kontrollene innbefatter hele gassinstallasjonen, inkl. ventilasjons- og avtrekkssystem. I tillegg er angitt spesielle krav til gasstanker. Anbefalte kontrollintervaller bør for øvrig justeres i forhold til anleggets driftstid, bruksmønster, omgivelser og driftserfaringer. Dersom vedlikeholdsveiledningen for utstyret angir hyppigere kontrollintervall skal dette følges.
Håper alle tar seg bryet med en liten kontroll av sitt anlegg.

Type utstyr

Kontrollhyppighet (år)

                                 1 2 3 4 5
Ildsted X
Kokeapparat / komfyr X
Tetthetskontroll av rør (kobber, stål, plast) X
Bytte av slange X
Bytte av påtrykksregulator («click-on» regulator) X

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar