Kjøpe/leie plass


Leie av plass

Leie av korttidsplasser vil være mulig tidligst i løpet av 2015.

Eierskifte

Ved eierskifte skal skjema for eierskifte fylles ut og signeres av både kjøper og selger og leveres styret for godkjenning.


Plasser til salgs

-----------------------------------------------------------------------------------

Ta kontakt med Eirik Santi for mer informasjon.Skjomen Camping plass nr 37. Selges Pris 90.000,-. 
Prisen inkluderer innlagt strøm med egen strømmåler og vann. Opparbeidet med stor platt, gressplen, utekjøkken og steinmelsbelagt vognplass.
Plassen er på ca 300 kvm og månedlig leie til Skjomen Camping Velforening er betalt ut 2018. Dette inkluderer tilgang til nytt servicehus, renovasjon og snømåking på vinteren.-----------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------

Medlemmene står selv for salg av vogn og/eller installasjoner på sin plass.
Det gjøres oppmerksom på at selve plassen eies av SCV og at en hver overtagelse av leieforhold skal godkjennes av styret samt at plassen ikke anses for ferdig overdratt før ny leieavtale er signert.
Eierskifte skjema skal leveres ferdig utfylt til styret før godkjenning av salg kan gjøres.