Kjøpe/leie plass


Leie av plass

For tiden har vi ikke utleie av plasser. 

Starter opp igjen når Covid-19 situasjonen er bedre.


Leie av korttidsplasser vil være mulig.
UTLEIE PRISER

Leie plassm/strøm:u/strøm:
pr døgn


 • 250,-

 • 150,-
 • pr uke


 • 1500,- • 900,-
 • pr 2 uker


 • 2500,- • 1500,-


 • Tilgang servicehus (HC toalett) pr plass / familie.
  50,- døgn
  (F.eks. Teltplass leiere, vogn plassert utenom leieplasser der plassering er godkjent av styret.)
  Det betales via VIPPS #108319

  Eierskifte

  Ved eierskifte skal skjema for eierskifte fylles ut og signeres av både kjøper og selger og leveres styret for godkjenning.


  Plasser til salgs

  -----------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------
  Plass 23

  Selges: Kontakt Astrid Klingan 99506316  Send gjerne en epost til styret og de vil kunne formidle kontakt når aktuell plass kommer.
                                            --------------------------------------------------------------------------------
  Medlemmene står selv for salg av vogn og/eller installasjoner på sin plass.
  Det gjøres oppmerksom på at selve plassen eies av SCV og at en hver overtagelse av leieforhold skal godkjennes av styret samt at plassen ikke anses for ferdig overdratt før ny leieavtale er signert.
  Eierskifte skjema skal leveres ferdig utfylt til styret før godkjenning av salg kan gjøres.