Kjøpe/leie plass


Leie av plass

Leie av korttidsplasser vil være mulig tidligst i løpet av 2015.

Eierskifte

Ved eierskifte skal skjema for eierskifte fylles ut og signeres av både kjøper og selger og leveres styret for godkjenning.


Plasser til salgs

-----------------------------------------------------------------------------------


Klipp fra Facebook 22/5-18
Eirik Rasmussen til Kjøpe - Selge - Bytte - Gis bort - Leie - Utleie - Ofoten 

vognplass på skjomen camping.
kr 65 000
Narvik
Vognplass på skjomen camping. Plassen er opparbeidet med plen, stor platt, utekjøkken, steinmelsbelagt vogn og biloppstillingsplass. Vann på tomt.
Plassen er betalt ut året.
Campingvogn Hobby 650kfu 2013 mos selges også. 210000kr
Kan selges samlet for 250000kr

--
-----------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------

Medlemmene står selv for salg av vogn og/eller installasjoner på sin plass.
Det gjøres oppmerksom på at selve plassen eies av SCV og at en hver overtagelse av leieforhold skal godkjennes av styret samt at plassen ikke anses for ferdig overdratt før ny leieavtale er signert.
Eierskifte skjema skal leveres ferdig utfylt til styret før godkjenning av salg kan gjøres.