Om oss


Skjomen Camping er lokalisert på Pundsletta ved Elvegård i vakre Skjomen, 34 km sør for Narvik.

Velforeningen ble stiftet 18.06.2009 for å ivareta medlemmenes interesse og utvikle campingplassen. Foreningen driver til selvkost og dermed ikke kommersielt. Campingen er bygd på dugnad av medlemmene.

Når campingplassen er ferdig utbygd vil der være 5 plasser tilgjengelig for korttids utleie, maks 14 dager. Alle med strøm og tilgang på servicehus.

Styret i Skjomen Camping Velforening består av:


Leder 2020-2022 Ruth-Evy Johansen 976 30 437
Nestleder 2021-2022 Vegard Lindberg Wollan 482 47 512
Sekretær 2020-2022 Rune Korneliussen 906 07 613
Styremedlem 2020-2022 Tarald Andersen
Styremedlem / dugnadsansvarlig 2021-2022 Tor Lange 905 58 442
Husstyret 2021-2022 Stine Rolness
Revisor 2021-2022 Christer Kristiansen 916 57 020


I tillegg er følgende ansvarsområder fordelt:Strømansvarlig 2021-2022 Rune Korneliussen 906 07 613
Velferdskomité 2021-2022 Grete Stølan Aam
Velferdskomité 2021-2022 Belinda Kristiansen
Velferdskomité 2021-2022 Siw-Renate Johansen
Valgkomité 2021-2022 Nils Petter Olsen
Valgkomité 2021-2022 Aksel Pedersen