Om oss


Skjomen Camping er lokalisert på Pundsletta ved Elvegård i vakre Skjomen, 34 km sør for Narvik.

Velforeningen ble stiftet 18.06.2009 for å ivareta medlemmenes interesse og utvikle campingplassen. Foreningen driver til selvkost og dermed ikke kommersielt. Campingen er bygd på dugnad av medlemmene.

Når campingplassen er ferdig utbygd vil der være 5 plasser tilgjengelig for korttids utleie, maks 14 dager. Alle med strøm og tilgang på servicehus.

Styret i Skjomen Camping Velforening består av:


Leder 2018-2019 Ruth-Evy Johansen 976 30 437
Nestleder 2019-2020 Tor Lange 905 58 442
Kasserer 2019-2020 Terje Andersen
Sekretær 2018-2019 Rune Korneliussen 906 07 613
Styremedlem 2019 Robert Bjerkan
Revisor 2019 Glenn Helge Hattmann 904 01 400


I tillegg er følgende ansvarsområder fordelt:


Medieansvarlig 2019 Kurt-Egil Rogne 906 22 918
Dugnadsansvarlig 2019 Johannes Grande-Larsen
Husstyret 2019 Cathrin Føre 976 15 122
Husstyret 2019 Christel Waade Aanes 958 31 755
Husstyret
Strømansvarlig 2019 Rune Korneliussen 906 07 613
Velferdskomité 2019 Silje Mari Maude
Velferdskomité 2019 Linn-Anett Grande-Larsen
Velferdskomité 

Valgkomité 2019 Nils Petter Olsen
Valgkomité 2019 Oddmund Skogstad