Dugnad

Dugnad

Fellesutgifter pr plass kr 1250,- for enslige, og kr 2500,- for par. Disse kan innbetales ved fellesaktivitet (dugnad) â kr 250,- pr time. 5/10 timer pr plass. Rest i kr/time på fellesaktivitet belastes ved årets slutt.

Deltakelse på fellesaktivitet er medlemmets ansvar å melde inn til dugnadsansvarlig. Dette gjøres ved å sende mail til dugnadskjomencamping@gmail.com med "fellesaktivitet20xx" i emnefeltet. (med 20xx menes årstall f.eks 2024) Må sendes inn innen 3 uker etter aktivitet.

Lag din egen hjemmeside gratis!