Ordensregler

Ordensregler

Ro / støy / helligdager

Det skal være ro og orden etter kl 23.00 på hverdager, og etter kl 01.00 på lørdager. Den som har besøk, er ansvarlig for at gjestene overholder reglene.

Plenklipping, snekring og annet støyende arbeid skal ikke forekomme etter kl 20.00 på kveldene. På søndager og helligdager skal det være helt stilt for slikt arbeid, jmf lov om helligdagsfred.

Kjøring

Kjøring på campingplassen skal begrenses så mye som mulig. Farten skal holdes lav inne på plassen. Husk vi har mange barn, men ingen å miste.

Hunder

Vi minner om at det er båndtvang for hunder og eier er ansvarlig for å få fjernet ekskrementer.

Avfall

Det er en container fra HRS på campen, denne er plassert ovenfor servicehuset. Denne er ment for husholdningsavfall. Tømmes hver 14 dag i sommersesong. Det er også mulighet for kildesortering oppe ved skolen. Enhver eier av campingenhet forplikter seg til å ta med seg annet eget avfall og deponere det enten hjemme eller på annen godkjent deponeringsplass. Det er ikke tillatt å brenne avfall eller å la det ligge igjen inne på campingplassen. Hageavfall deponeres på anviste plasser.

Campingtoalett / gråvann

Gråvann og kjemikalietoalett fra campingenhet skal tømmes på godkjent plass inne på serviceområde.

Orden

Alle forplikter seg til å holde orden på den tildelte plassen, og naturlig tilstøtende område. (f.eks. mellom eget gjerdet og vei.)

Vil også minne medlemmene på at kontroll på løse gjenstander når høststormene setter inn er veldig viktig. Stormen kan være overraskende sterk her i Skjomen.

Bygg / terrasser ol

For bygging av terrasser, spikertelt etc. skal bestemmelsene for utomhusplanen følges. Alle installasjoner som ikke er i henhold til bestemmelsene, vil bli påkrevd fjernet. Ved usikkerhet om hva som er lov anbefaler vi at Styret i Skjomen Velforening blir kontaktet for avklaring.

Informasjon

Enhver beboer forplikter seg til enhver tid å være orientert med opplysninger på oppslagstavlen. Herunder også informasjon gitt via Skjomen-camping medlemmer siden på Facebook.

Lag din egen hjemmeside gratis!